Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Mierzęcice

Zawiadomienie
 

       Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się III sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025.
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2019-2025.
  • uchwały budżetowej na 2019 rok.
  • zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2019 rok.
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Najdziszowie i Przeczycach w drodze bezprzetargowej.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości położonej w sołectwie Mierzęcice Osiedle z dotychczasowymi dzierżawcami.
  • postawienia w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.12.2018 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż