Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
Zawiadomienie
 

       Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się II sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mierzęcice.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • powołania Komisji Rewizyjnej.
  • powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  • powołania Komisji Budżetu.
  • powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu.
  • powołania Komisji Oświaty i Zdrowia.
  • powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia.
  • powołania Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
  • powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
  • powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mierzęcice.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Monika Dyraga         

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2018 08:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż