Uchwała Nr XXI/125/2008

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 czerwca 2008 r.

 

w sprawie: powołania Sekretarza Gminy Mierzęcice.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy

na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice

uchwala

 

§ 1

Na stanowisko Sekretarza Gminy Mierzęcice powołuje się z dniem 27 czerwca 2008 r. Panią Arlenę Klusa

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:03.07.2008 13:44
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:03.07.2008 13:44