Treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku w Mierzęcicach Osiedlu na potrzeby filii bibliotecznej.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:19.11.2018 14:37
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:28.12.2018 11:12