INFORMACJA

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, iż w wyniku przeprowadzonych w dniach od 02.10.2018 r. do 10.10.2018 r. konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 nie wpłynął do tutejszego Urzędu żaden ,,Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 

                                                                    Zastępca Wójta  Gminy Mierzęcice
                                                                        /-/ mgr Andrzej Cembrzyński

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:informacja dotycząca wyników z przeprowadzonych konsultacji w dniach 02.10.2018 r. do 10.10.2018 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Data publikacji:15.10.2018 12:29
Informację aktualizował:Sebastian Siudyka
Data aktualizacji:15.10.2018 12:29