Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/245/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mierzęcice.

UCHWAŁA NR XX/115/2008

RADY GMINY MIERZĘCICE

z dnia 29 maja 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/245/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mierzęcice.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

 

W Uchwale Nr XXXVII/245/2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 stycznia 2005r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mierzęcice wprowadza się następującą zmianę:  

 

  • załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                      /-/ Tadeusz Twardoch

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/245/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mierzęcice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.06.2008 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż