Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 27 września 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Mierzęcice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za pierwsze półrocze 2018r.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025.
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.” Zwiększenie oferty edukacyjnej i poprawa świadczonych usług w Przedszkolu Publicznym Radosny Zakątek w Mierzęcicach”.
  • zmiany uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Urząd gminy Mierzęcice.
  • wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Mierzecice.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2017 i na dwa miesiące przed upływem kadencji.
 11. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2017.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

 


                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                       /-/ mgr Jolanta Kyrcz    

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Sebastian Siudyka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.09.2018 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż