Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice

 

INFORMACJA

Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń)
w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018 - 2025.
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn.” Wyrównujemy szanse w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach”.
  • zmiany uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Mierzęcice na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mierzęcice.
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mierzęcice.
  • ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Mierzęcice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
 9.  Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 


                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                       /-/ mgr Jolanta Kyrcz    

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2018 09:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż