U c h w a ł a   Nr  XIX/99/2008
Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 17 kwietnia  2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Mierzęcicach za rok 2007

     Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy  z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst  jednolity  Dz. U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz. 1591 z  późn.  zm./,  art. 53 ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r.   Nr 76,  poz. 694 z późn. zm./

                                        

 

Rada Gminy Mierzęcice

- uchwala –

1.      Zatwierdzić  sprawozdanie finansowe  za  rok  2007 Samodzielnego   Publicznego   Zakładu   Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach, obejmujące

a)      bilans, którego:
aktywa wynoszą:  113.108,21 zł
pasywa wynoszą: 113.108,21 zł

b)      rachunek zysków i strat,  który obejmuje
przychody w kwocie: 661.485,87 zł
koszty w kwocie:        716.017,20 zł
strata w kwocie:          54.531,33 zł.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Twardoch     

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach za rok 2007.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:25.04.2008 15:14
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:25.04.2008 15:14