Informacja o XLIV sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Mierzęcice.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności NZOZ „Promed” sp. z o.o. - Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach za 2017 rok.
 8. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • podziału Gminy Mierzęcice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela.
  • przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mierzęcice.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sadowiu przy ul. Dworskiej.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej.    
  • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach za  rok 2017.
 11. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach za rok  2017.
 12. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Mierzęcice”.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.


                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                              /-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XLIV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2018 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż