Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice”


INFORMACJA


Informuję, że w dniach od 13 marca  2018 r. do 20 marca 2018 r.  prowadzone będą konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia  regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice”
 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków", stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice  nr 0050.626.2018 z dnia 05 marca 2018 roku.
 

Projekt powyżej wskazanej uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mierzęcicach, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mierzęcicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice.

Wypełniony formularz należy składać do dnia 20 marca 2018 r. do godziny 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mierzęcicach ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice (pok. nr 22) lub pocztą elektroniczną  na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Mierzęcice”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2018 15:28