Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
INFORMACJA
 
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Mierzęcice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  • Zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2018-2025.
  • określenia zwolnień z podatku od środków transportowych.
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Mierzęcice do realizacji projektu pn. „Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju w gm. Mierzęcice”.
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mierzęcice na 2018 rok.
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Mierzęcice.
  • Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.


                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                              /-/ mgr Jolanta Kyrcz       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XLII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2018 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż