Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...


Informacja


Wójt Gminy Mierzęcice, informuje, iż od dnia 18 stycznia 2018r. do 25 stycznia 2018r. prowadzone będą konsultacje projektu uchwał w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i wniosków”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.607.2018 z dnia 11 stycznia 2018r.

Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Mierzęcice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice.

Wypełnione formularze należy składać do dnia 25 stycznia 2018r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@mierzecice.pl

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje społeczne – dotyczące trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2018 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.01.2018 11:50 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
12.01.2018 11:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką
samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania"

(Przemysław Krawczyk)
12.01.2018 11:49 Usunięto załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką
samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

(Przemysław Krawczyk)
11.01.2018 15:14 Edycja dokumentu (Przemysław Krawczyk)
11.01.2018 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych
na terenie Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące
jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania."

(Przemysław Krawczyk)
11.01.2018 15:13 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Mierzęcice przez osoby prawne niebędące jednostką
samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania"

(Przemysław Krawczyk)
11.01.2018 15:10 Utworzenie dokumentu. (Przemysław Krawczyk)