Wójt Gminy Mierzęcice


Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 z późn. zm.),


i n f o r m u j e


że został odwołany pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mierzęcice, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 716/3 k. m. 10, obręb Przeczyce o pow. 0.0087 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu prowadzi księgę wieczystą KW Nr 45649.

Przetarg został odwołany z powodu wystąpienia właściciela nakładów o przejęcie nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.


Mierzęcice, dnia 21.01.2008 r.

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

(-) mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie odwołania pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przeczycach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.01.2008 13:58
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:21.01.2008 13:58