Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Treść obwieszczenia w załączniku.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji DLI.1.6220.25.2017.IS.22, uchylajej w części i orzekajcej w tym zakresie co do istoty sprawy oraz utrzymującej w mocy w pozostałym zakresie decyzję Wojewody Śląskiego dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:21.12.2017 12:52
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:21.12.2017 13:10