OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Mierzęcice ogłasza pierwszy nabór dzieci (od ukończenia 1 roku życia) do nowo utworzonego Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi, mieszczącego się przy ul. Zawadzkiego 161 w Nowej Wsi.

Nabór trwa od 28 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać w Urzędzie Gminy Mierzęcice pok. nr 6 lub na stronie internetowej www.mierzecice.pl.

Kartę zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami, określonymi w Regulaminie Rekrutacji w §5 ust. 3, należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Mierzęcice (pok.nr 6)

Nabór do żłobka prowadzony będzie w oparciu o Regulamin Rekrutacji do Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Mierzęcice Nr 0050.580.2017 z dnia 27 listopada 2017r.

Żłobek Gminny „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi otwarty będzie od dnia 02.01.2018 r. Planowane godziny otwarcia żłobka 6:30 - 16:30. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 350,00zł.
Stawka żywieniowa zostanie określona przez Dyrektora Żłobka na poziomie nie wyższym niż 10,00zł dziennie.
W/w opłaty zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 października 2017r.

W Żłobku Gminnym „Bajkowa Kraina” w Nowej Wsi dostępnych jest 14 miejsc.


Wójt Gminy Mierzęcice
/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Mierzęcice o pierwszym naborze dzieci do nowo utworzonego Żłobka Gminnego "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:27.11.2017 14:57
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.11.2017 21:17