Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy Mierzęcice

 
INFORMACJA
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mierzęcicach ul. Wolności 62a w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Mierzęcice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017 - 2025.
  • uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku.
  • uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mierzęcice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  • zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 sierpnia 2013r.
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy użytkowania na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.
  • wyrażenia zgody na nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.
  • zmiany Uchwały Nr XXV/197/2016 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej przez Urząd Gminy Mierzęcice.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                     /-/ mgr Jolanta Kyrcz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2017 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż