WÓJT GMINY MIERZĘCICE


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

i n f o r m u j e,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 (od dnia 10.12.2007 r. do 31.12.2007 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Mierzęcicach przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.


Wójt Gminy Mierzęcice  

(-) mgr Krzysztof Kobiałka


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Mierzęcicach przeznaczonej do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:10.12.2007 10:23
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:10.12.2007 10:23