WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)
 

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 10.11.2017 r. do 01.12.2017 r.) został wywieszony

 

wykaz nieruchomości

 

położonej w obrębie Nowa Wieś i nieruchomości położonej w obrębie Sadowie, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice
(-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś i nieruchomości położnej w obrębie Sadowie, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:10.11.2017 07:52
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:10.11.2017 07:52