Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 24 października 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Mierzęcice.
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025.
  • utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi.
  • nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi.
  • określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym "Bajkowa Kraina" w Nowej Wsi.
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Mierzęcicach.
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach.
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przeczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przeczycach.
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Toporowicach o strukturze klas I-III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Toporowicach o strukturze klas I-III.
  • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach.
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś.
  • rozpatrzenia petycji.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mierzęcice.
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych za rok 2016.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   /-/ mgr Jolanta Kyrcz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2017 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż