Mierzęcice, dnia 01.08.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

24.07.2017 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

 

działka nr 187/9 k.m. 2
o pow. 0,1683 ha
obręb Sadowie księga wieczysta CZ1Z/00048607/5

 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

97.000,- zł

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

97.970, - zł (120.503,10,- zł z podatkiem VAT)

 

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Grzegorz Dominik Nagórka i Magdalena Nagórka

 

                                                            Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:01.08.2017 08:04
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:02.08.2017 08:28