WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 14.07.2017 r. do 04.08.2017 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w:
 

Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia,
 

przeznaczonej do sprzedaży.

 

                                                                    Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Andrzej Cembrzyński
Zastępca Wójta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Czerwonego Zagłębia, przeznaczonej do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:14.07.2017 07:44
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:14.07.2017 07:49