WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 18.04.2017 r. do 09.05.2017 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w:

Najdziszowie przy ul. Topolowej,
 

przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.

 

                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w Najdziszowie przy ul. Topolowej, przeznaczonej do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:18.04.2017 08:31
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:18.04.2017 08:31