Informacja o XXX sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 9 marca 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Mierzęcice.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności NZOZ „Promed” sp. z o.o. - Ośrodek Zdrowia w Mierzęcicach za 2016 rok.
 8. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mierzęcicach za rok 2016.
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach za rok 2016.
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach za rok 2016.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2017 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż