Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA
 
          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 15 lutego 2017 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Mierzęcice.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Mierzęcice do nowego ustroju szkolnego.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w  Mierzęcicach Osiedlu z dotychczasowym dzierżawcą.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Mierzęcicach przy ul. Szkolnej z dotychczasowym dzierżawcą w drodze bezprzetargowej.                                      
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.02.2017 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż