Uchwała Nr XII / 86 / 2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 12 września 2003 r.

 

w sprawie: nieodpłatnego przekazania budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej w Przeczycach Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczyce.

      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Rada Gminy Mierzęcice

uchwała

  1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Wspólnoty Gruntowej wsi Przeczyce budynek po byłej Gromadzkiej Rady Narodowej położony w Przeczycach ul. Targowa na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 391/14 stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi Przeczyce.
  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania budynku po byłej Gromadzkiej Radzie Narodowej w Przeczycach Wspólnocie Gruntowej wsi Przeczyce.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.12.2003 13:34
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:36