Mierzęcice, dnia 27.12.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

16.12.2016 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Mierzęcicach przy ul. Wolności i Widokowej stanowiących własność Gminy Mierzęcice.

 

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

 

działka nr 3118 k.m. 15 o pow. 0,0712 ha

działka nr 3119 k.m. 15 o pow. 0,2286 ha

obręb Mierzęcice

księga wieczysta CZ1Z/00075381/2

 

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 2

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

Cena wywoławcza nieruchomości:

290.000,- zł

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

490.100, - zł (575.769,48,- zł z podatkiem VAT)

 

Imię i nazwisko, nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

DINO Polska S.A.

 

                                                            Z up. Wójta Gminy Mierzęcice
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Mierzęcicach przy ul. Wolności i Widokowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:27.12.2016 10:51
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:28.12.2016 11:20