Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


 

          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Mierzęcice.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025.
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2017-2025.
  • uchwały budżetowej na 2017 rok.
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2017 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdań za rok 2016 z działalności stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice.
  • Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
  • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
  • Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.


                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                     /-/ mgr Jolanta Kyrcz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.12.2016 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż