Uchwała Nr XI / 80 / 2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 22 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 163  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 ,poz. 1070 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1.

  1. Pan Chyla Władysław
  2. Pan Gwóźdź Andrzej
  3. Pan Krzyśpiak Andrzej
  4. Pan Majcherczak Zdzisław
  5. Pan Twardoch Zbigniew

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.12.2003 11:56
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:34