Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 28 października 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016 - 2025.
  • zmiany uchwały Nr III/25/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mierzęcice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XII/92/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 sierpnia 2015r.
  • wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przeczycach przy ul. Podbiele.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych za rok 2015.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.


                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                              /-/ mgr Jolanta KyrczPowrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XXV sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.10.2016 07:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż