Uchwała Nr X / 79 / 2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 czerwca 2003 r.

 

 w sprawie: poparcia wnoisku do Rzecznika Praw Obywatelskich zawartego w Uchwale Rady Miejskiej w Sławkowie Nr VII/47/03 z dnia 28 marca 2003 r.

      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1

 

Udzielić poparcia wnioskowi do Rzecznika Praw Obywatelskich zawartemu w Uchwale Ray Miejskiej w Sławkowie Nr VII/47/03 z dnia 28 marca 2003 r., stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie poparcia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich zawartego w Uchwale Rady Miejskiej w Sławkowie Nr VII / 47 / 03 z dnia 28 marca 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.12.2003 11:41
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:33