WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 27.09.2016 r. do 18.10.2016 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w:

Mierzęcicach przy ul. Wolności i Widokowej,

przeznaczonych do sprzedaży.


                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Mierzęcicach przy ul. Wolności i ul. Widokowej, przeznaczonych do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:27.09.2016 07:50
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:27.09.2016 07:50