Uchwała Nr X / 77 / 2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 czerwca 2003 r.

 

w sprawie: nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Rada Gminy

uchwala:

§ 1.

 

Nabyć umowę sprzedaży nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 766 k. m. 11 o powierzchni 3029 m2 położoną w Mierzęcicach od P. Barbary i Cezarego Sapińskich z uzgodnioną cenę.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.12.2003 11:28
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:33