WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95 (od dnia 04.08.2016 r. do 25.08.2016 r.) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w:

Toporowicach przy ul. Mostowej,

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego.


                                                                    Wójt Gminy Mierzęcice
                                                                 (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Toporowicach przy ul. Mostowej, przeznaczonych do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:04.08.2016 07:51
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:04.08.2016 07:51