Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Treść uchwały w załączniku.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała III Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Mierzęcice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:04.07.2016 08:19
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:04.07.2016 08:19