WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

       na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004, Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j e,

 

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95
(od dnia 15.06.2007 r. do 06.07.2007 r.) został wywieszony
wykaz nieruchomości położonej w Toporowicach przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice  

 

(-) mgr Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w Toporowicach przeznaczonych do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:15.06.2007 13:55
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:15.06.2007 13:55