WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

 

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95 od dnia 20.05.2016 r. zostało wywieszone ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach przy ul. Sokołów, Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego. Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 r.

 

                                                          Wójt Gminy Mierzęcice
                                                     (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach przy ul. Sokołów, Nowej Wsi...
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:20.05.2016 07:46
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:20.05.2016 07:50