WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95  (od dnia 17.05.2016 r. do 07.06.2016 r.) został wywieszony

wykaz nieruchomości

położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice
                                                              (-) mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonych w obrębach Mierzęcice i Nowa Wieś przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:17.05.2016 09:55
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:17.05.2016 09:55