Uchwała Nr X/75/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 czerwca 2003 roku.

w sprawie: opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. )

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

§ 1.

 

Zaopiniować pozytywnie projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, poprzez likwidacje Poradni Chorób Zakaźnych.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Bogusława Zalewska  

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.12.2003 14:37
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:30