Informacja o XX sesji Rady Gminy Mierzęcice


INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 14:00 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Toporowicach.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach za 2015 rok.
 10. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Mierzęcice”.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz      


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XX sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.04.2016 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż