Mierzęcice, dnia 23.03.2016 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).


Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

15.03.2016 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Boguchwałowicach przy ul. Sokołów, Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego, Sadowiu przy ul. Zjazdowej stanowiących własność Gminy Mierzęcice.


Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 187/12 k.m. 2 o pow. 0,0803 ha

obręb Sadowie

księga wieczysta CZ1Z/00048607/5


Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0


Cena wywoławcza nieruchomości:

44.968,- zł


Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

45.418, - zł (55.864,14,- zł z podatkiem VAT)

Nabywca zobowiązany jest również uiścić na rzecz Gminy Mierzęcice z tytułu ustanowienia służebności gruntowej jednorazową opłatę w wysokości 6.348 zł (7.808,04 zł z podatkiem VAT).

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Józef Grabowski


                                                                      z up. Wójta
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński

                                                                     Zastępca Wójta


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwałowicach przy ul. Sokołów, Nowej Wsi przy ul. Zawadzkiego, Sadowiu przy ul. Zjazdowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:23.03.2016 15:51
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:23.03.2016 15:51