WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95  (od dnia 04.03.2016 r. do 25.03.2016 r.) został wywieszony

wykaz nieruchomości

położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.                                                                 Wójt Gminy Mierzęcice
                                                              (-) mgr Grzegorz Podlejski


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:04.03.2016 07:46
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:04.03.2016 07:46