Mierzęcice, dnia 17.02.2016 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).


Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

09.02.2016 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej stanowiących własność Gminy Mierzęcice.


Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 187/3 k.m. 2 o pow. 0,1550 ha

obręb Sadowie

księga wieczysta CZ1Z/00048607/5


Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0


Cena wywoławcza nieruchomości:

90.000,- zł


Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

90.900, - zł (111.807,- zł z podatkiem VAT)


Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Tomasz Szczerba i Monika Szczerba


                                                                      z up. Wójta
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński

                                                                     Zastępca Wójta

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu przy ul. Zjazdowej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:17.02.2016 12:56
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:03.03.2016 07:45