Uchwała Nr X/73/2003

Rady Gminy Mierzecice

z dnia 23 czerwca 2003 r.

 

w sprawie: zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS.

     

      Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy Mierzęcice

  1. Wyraża zgode na zawarcie przez Wójta Gminy Mierzęcice umowy na dofinansowanie przedsiewzięcia p.n. "Roboty wykończeniowe sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mierzecicach" do kwoty 714.000,-zł ze środków MENiS i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla "in blanco" Gminy Mierzęcice na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

  2. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym osób fizycznych.

  3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Mierzęcice.

  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.12.2003 14:15
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:29