Mierzęcice, dnia 27.01.2016 r.


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


sporządzona na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).


Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

19.01.2016 r., sala posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położnej w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej stanowiącej własność Gminy Mierzęcice.


Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

działka nr 840/1 k.m. 7 o pow. 0,0579 ha

działka nr 840/2 k.m. 7 o pow. 0,5806 ha

obręb Toporowice

księga wieczysta

CZ1Z/00003894/6


Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0


Cena wywoławcza nieruchomości:

75.000,- zł


Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

75.800, - zł


Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Marek Omasta


                                                                    z up. Wójta
                                                         (-) mgr Andrzej Cembrzyński

                                                                     Zastępca Wójta


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Toporowicach przy ul. Dąbrowskiej
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Eugeniusz Niedbała
Data publikacji:27.01.2016 15:28
Informację aktualizował:Eugeniusz Niedbała
Data aktualizacji:27.01.2016 15:33