Informacja o XVI sesji Rady Gminy Mierzęcice

INFORMACJA


          Uprzejmie zawiadamiam, że w Urzędzie Gminy Mierzęcice (sala posiedzeń) w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Mierzęcice.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedź na złożone interpelacje.
 7. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice.
  • zmiany Uchwały NR VI/57/2015 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 marca 2015r.
  • terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy – Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mierzęcice na lata 2016-2025
  • uchwały budżetowej na 2016 rok.
  • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzęcicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Mierzęcicach.
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL”Katowice” w Pyrzowicach.
  • przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice na 2016 rok.
  • rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mierzęcicach
  • rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Mierzęcice.
 9. Przedstawienie sprawozdań za rok 2015 z działalności stałych Komisji Rady Gminy Mierzęcice.
  • Komisji Rewizyjnej
  • Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
  • Komisji Oświaty,Kultury, Zdrowia i Sportu.
  • Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ mgr Jolanta Kyrcz       


Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o XVI sesji Rady Gminy Mierzęcice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Mierzęcice
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2015 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż