Uchwała Nr X/72/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 czerwca 2003 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia bilansów samorządowych instytucji kultury za rok 2002.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 a późn. zm./, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm./, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. am./ 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

 1. Zatwierdzić bilanse samorzadowych instytucji kultury az rok 2002 dla:

  Gminnego Ośrodka Kultury w Mierzecicach, którego:

  Aktywa wynoszą - 1.032,-zł
  Pasywa wynoszą - 1.032,-zł

  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach, której:

  Aktywa wynoszą - 18.287,-zł
  Pasywa wynoszą - 18.287,-zł

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska  

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansów samorządowych instytucji kultury za rok 2002.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.12.2003 13:50
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:28