Uchwała Nr X/71/2003

Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie: zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Punlicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2002.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. / 

Rada Gminy Mierzęcice

uchwala

  1. Zatwierdzić bilans za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach, którego:

    aktywa wynoszą : 41.622,-zł
    pasywa wynoszą : 41.622,-zł

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Bogusława Zalewska   

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mierzęcicach za rok 2002.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:01.12.2003 13:34
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:27.10.2004 10:28