INFORMACJA
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE

o udostępnianiu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że spis wyborców będzie udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Mierzęcice w terminie od dnia 07.10.2015r. do dnia 16.10.2015r. w godz. od 9:00 do 15:00 . Każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek wyborcy (formularz wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy pokój Nr 27 lub na stronie BIP-u, menu przedmiotowe – Wybory do Sejmu RP i Senatu RP).

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji , że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.Wójt Gminy Mierzęcice  

/-/ mgr Grzegorz Podlejski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Wzór wniosku w załączniku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Wójta Gminy Mierzęcice o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:06.10.2015 15:30
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:06.10.2015 15:30