Mierzęcice, dnia 26.01.2007 roku

 

 

WÓJT GMINY MIERZĘCICE

 

 

 

        na podstawie art. § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz.2108)

 

i n f o r m u j e,

 

 

że w dniu 25.01.2007 roku w sali posiedzeń nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice, przy ul. Wolności 95, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości, położonych w Sadowiu, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 187/10 i 187/11 (KW 48607) oraz nieruchomości położonej w Toporowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 503 (KW 46822). Do uczestniczenia w przetargu zostało dopuszczonych 7 osób.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosiła:

 

- działka nr 187/10 – 34.100, - zł.,

- działka nr 187/11 – 35.600, - zł.,

- działka nr 503       – 10.000, - zł.

 

Nieruchomości zostały sprzedane za cenę:

 

- działka nr 187/10        46.000 - zł.,

- działka nr 187/11        51.000, - zł.,

- działka nr  503         –    24.500, - zł.,

 

jako najwyższe ceny osiągnięte w wyniku przeprowadzonego przetargu w formie licytacji.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę wraz z podatkiem (+ 22 % VAT) w wysokości:

 

- działka nr 187/10      56.120, - zł.,

- działka nr 187/11      62.220, - zł.

Nabywcami nieruchomości zostały następujące osoby:

  1. Pan Sylwester Ziętek      – nabywca działki nr 187/10.
  2. Pan Sylwester Ziętek      – nabywca działki nr 187/11.
  3. Pan Piotr Łaszczyca       – nabywca działki nr 503.

 

 

Wójt Gminy Mierzęcice      

  

                                                                                  (-) mgr  Krzysztof Kobiałka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu i Toporowicach.
Podmiot udostępniający informację:42-460 Mierzęcice, ul Wolności 95
Informację opublikował:Przemysław Krawczyk
Data publikacji:26.01.2007 08:59
Informację aktualizował:Przemysław Krawczyk
Data aktualizacji:12.04.2007 18:21